Är vi redo för en elbilsflotta?

Är vi redo för en elbilsflotta? Det har pratats mycket om explosionen av elbilar i Sverige, hur elbilsmarknaden även förväntas ta ytterligare fart de närmsta åren och vad detta innebär för vårt elnät. Många diskussioner kretsar kring de nuvarande elnätets kapacitet, huruvida det är kapabelt att möta upp det framtida behovet och om en övergång…