Charge Amps laddade för framtiden med dubblad omsättning och stark ny ledning

Charge Amps dubblar sin omsättning och satsar med ny stark ledning   Det svenska greentech-bolaget Charge Amps har nyligen rekryterat Christian Pfäffli som ny säljrådgivare med målet att växa på den viktiga EV-marknaden Tyskland. Christian har bland annat ansvarat för flera expansioner i Tyskland, och kommer använda en liknande strategi även för Charge Amps. Framgångsreceptet…

Elbolag som är miljömedvetet

Elbolag som är miljömedvetet – Viktig faktor vid valet av elbolag I denna tid av enastående innovationer och blixtsnabb teknologiutveckling samtidigt som hotet mot miljön och vår planet är mera angeläget än någonsin så står elbolag inför ett vägskäl. Elbolagen står mellan valet att fortsätta på den gamla banan eller ta sig in på det nya…