Klimatsmarta åtgärder – Bonus Malus, en storsatsning på elbilar.

Klimatsmarta åtgärder Det nyligen i kraft trädda skattesystemet Bonus Malus är en utav många satsningar på klimatsmarta åtgärder. Men när det kommer till satsningar så är Bonus Malus verkligen en storsatsning. Den väsentliga delen av stödet från Bonus Malus ämnas att gå till ett avdrag i kostnaden för nyinköp av elbilar och detta är en…

Elladdare som matchar design och innovation

Elladdare som matchar elbilens design och innovation Tesla släppte sin futuristiska ultramoderna model S, efter detta har elbilar varit ett område där modern och innovativ design tas till sin spets. Det är därför inte så konstigt att konsumenterna förväntar sig en laddare till hemmet som kan matcha elbilens nivå av design och uppfinningsrikedom. Elbilen är…

Laddstation för elbil hemma

Laddstation för elbil Elbilsladdning kommer inom en snar framtid vara en självklarhet i hemmet och bostaden Det har under de senaste tio åren skett en accelererande och oerhörd utveckling inom elektriska fordon och elbilsmarknaden. Fler och fler individer i Sverige sneglar mot en elbil och ett stort antal Svenskar tar varje vecka klivet över till…

Miljövänlig el – Solpaneler är ett optimalt alternativ

Solpaneler – optimalt alternativ för miljövänlig el I ett samhälle och en infrastruktur vars drift blir alltmer elbaserad blir el en värdefull resurs och med ett samtidigt behov av miljövänliga och gröna alternativ så är solpaneler ett optimalt alternativ.   Fördelar med solpaneler: Hus och bostadsägare sneglar redan på en egen miljövänlig lösning för sin…

Klimatklivet

Klimatklivet Klimatklivet är ett investeringsstöd för att hjälpa bostadsrättsföreningar och företag att växla om sina fordon med fossila bränslen till eldrivna. Klimatklivet är bara en i mängden satsningar ämnade att främja övergången mellan bränsletyper, men när det kommer till stöd så är klimatklivet investeringsstöd för införskaffande och montering av laddningsstationer ett väldigt direkt och effektivt…

Design för en ny generation av teknologi

Design för en ny generation av teknologi Elbilar och elbilsladdning ligger i fronten av den teknologiska utvecklingen och det är därför inte konstigt att det är där som innovation och design tas till sin absoluta spets. Ändå sedan 20-talet när pamp och stil blev en naturlig del av bilens design har också bilens estetiska utseende…

Ladda elbil hemma.

Ladda din elbil hemma Det finns många fördelar med att ladda sin elbil hemma. Med allt från det ekonomiska och praktiska till att vi värnar om vår miljö. Det ska vara enkelt att äga en elbil. Undersökningar visar att ungefär 90% av den totala laddningen görs hemma eller på arbetsplatsen där bilen står parkerad. Att…