eCar expo Göteborg, 2018

eCar expo 2018, Göteborg – nordens största elbilsmässa Elbilen har på bara ett par år gått från att vara en nischpryl för ett gäng entusiaster, till att idag engagera stora delar av Sveriges bilister. För att möta det snabbt växande suget efter laddbart och eldrivet har eCarExpo i sin tredje upplaga flyttat in i betydligt…

Elbilsladdare med jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare inom elbilsladdning En jordfelsbrytare (JFB) är en apparat avsedd att detektera avvikande restströmmar och därigenom minska risken för elektrisk stöt eller brand. Huvuduppgiften med en jordfelsbrytare är att mäta hur mycket ström som kommer tillbaka. Det ska alltid vara lika mycket, annars försvinner eller tillkommer det ström från någon annanstans, till exempel en person…