Elbilsladdare med jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare inom elbilsladdning En jordfelsbrytare (JFB) är en apparat avsedd att detektera avvikande restströmmar och därigenom minska risken för elektrisk stöt eller brand. Huvuduppgiften med en jordfelsbrytare är att mäta hur mycket ström som kommer tillbaka. Det ska alltid vara lika mycket, annars försvinner eller tillkommer det ström från någon annanstans, till exempel en person…