Ladda-hemma bidrag från Naturvårdsverkets

Naturvårdsverkets ladda-hemma-stöd för privatpersoner. – Ekonomisk hjälp med finansieringen av hemladdning av elbilar Ekonomiskt stöd, är ett av årets stora nyheter på fordonsmarknaden och för elbilsägare. Stödet är ämnat att ge den där extra pushen för att främja övergången från fossila bränslen till fordon med förnyelsebar energi. Det är få innovationer som utgör ett sådant…

Klimatsmarta åtgärder – Bonus Malus, en storsatsning på elbilar.

Klimatsmarta åtgärder Det nyligen i kraft trädda skattesystemet Bonus Malus är en utav många satsningar på klimatsmarta åtgärder. Men när det kommer till satsningar så är Bonus Malus verkligen en storsatsning. Den väsentliga delen av stödet från Bonus Malus ämnas att gå till ett avdrag i kostnaden för nyinköp av elbilar och detta är en…

Miljövänlig el – Solpaneler är ett optimalt alternativ

Solpaneler – optimalt alternativ för miljövänlig el I ett samhälle och en infrastruktur vars drift blir alltmer elbaserad blir el en värdefull resurs och med ett samtidigt behov av miljövänliga och gröna alternativ så är solpaneler ett optimalt alternativ.   Fördelar med solpaneler: Hus och bostadsägare sneglar redan på en egen miljövänlig lösning för sin…

Klimatklivet

Klimatklivet Klimatklivet är ett investeringsstöd för att hjälpa bostadsrättsföreningar och företag att växla om sina fordon med fossila bränslen till eldrivna. Klimatklivet är bara en i mängden satsningar ämnade att främja övergången mellan bränsletyper, men när det kommer till stöd så är klimatklivet investeringsstöd för införskaffande och montering av laddningsstationer ett väldigt direkt och effektivt…

Är vi redo för en elbilsflotta?

Är vi redo för en elbilsflotta? Det har pratats mycket om explosionen av elbilar i Sverige, hur elbilsmarknaden även förväntas ta ytterligare fart de närmsta åren och vad detta innebär för vårt elnät. Många diskussioner kretsar kring de nuvarande elnätets kapacitet, huruvida det är kapabelt att möta upp det framtida behovet och om en övergång…