Klimatsmarta åtgärder – Bonus Malus, en storsatsning på elbilar.

Klimatsmarta åtgärder Det nyligen i kraft trädda skattesystemet Bonus Malus är en utav många satsningar på klimatsmarta åtgärder. Men när det kommer till satsningar så är Bonus Malus verkligen en storsatsning. Den väsentliga delen av stödet från Bonus Malus ämnas att gå till ett avdrag i kostnaden för nyinköp av elbilar och detta är en…