Klimatklivet

Klimatklivet Klimatklivet är ett investeringsstöd för att hjälpa bostadsrättsföreningar och företag att växla om sina fordon med fossila bränslen till eldrivna. Klimatklivet är bara en i mängden satsningar ämnade att främja övergången mellan bränsletyper, men när det kommer till stöd så är klimatklivet investeringsstöd för införskaffande och montering av laddningsstationer ett väldigt direkt och effektivt…