Miljövänlig el – Solpaneler är ett optimalt alternativ

Solpaneler – optimalt alternativ för miljövänlig el I ett samhälle och en infrastruktur vars drift blir alltmer elbaserad blir el en värdefull resurs och med ett samtidigt behov av miljövänliga och gröna alternativ så är solpaneler ett optimalt alternativ.   Fördelar med solpaneler: Hus och bostadsägare sneglar redan på en egen miljövänlig lösning för sin…

Klimatklivet

Klimatklivet Klimatklivet är ett investeringsstöd för att hjälpa bostadsrättsföreningar och företag att växla om sina fordon med fossila bränslen till eldrivna. Klimatklivet är bara en i mängden satsningar ämnade att främja övergången mellan bränsletyper, men när det kommer till stöd så är klimatklivet investeringsstöd för införskaffande och montering av laddningsstationer ett väldigt direkt och effektivt…

Design för en ny generation av teknologi

Design för en ny generation av teknologi Elbilar och elbilsladdning ligger i fronten av den teknologiska utvecklingen och det är därför inte konstigt att det är där som innovation och design tas till sin absoluta spets. Ändå sedan 20-talet när pamp och stil blev en naturlig del av bilens design har också bilens estetiska utseende…

Charge Amps laddade för framtiden med dubblad omsättning och stark ny ledning

Charge Amps dubblar sin omsättning och satsar med ny stark ledning   Det svenska greentech-bolaget Charge Amps har nyligen rekryterat Christian Pfäffli som ny säljrådgivare med målet att växa på den viktiga EV-marknaden Tyskland. Christian har bland annat ansvarat för flera expansioner i Tyskland, och kommer använda en liknande strategi även för Charge Amps. Framgångsreceptet…

Elbolag som är miljömedvetet

Elbolag som är miljömedvetet – Viktig faktor vid valet av elbolag I denna tid av enastående innovationer och blixtsnabb teknologiutveckling samtidigt som hotet mot miljön och vår planet är mera angeläget än någonsin så står elbolag inför ett vägskäl. Elbolagen står mellan valet att fortsätta på den gamla banan eller ta sig in på det nya…

Skellefteå Kraft ny delägare i Charge Amps

Skellefteå Kraft investerar i Charge Amps Skellefteå Kraft blir ny strategisk ägare i Charge Amps. Investeringen ger Skellefteå Kraft 16,7 procent av aktierna. För Charge Amps innebär affären en unik möjlighet att i samverkan med slutkunder utveckla sin molntjänst och sitt kunderbjudande. Charge Amps är ett svenskt tillväxtbolag med fokus på innovativa elbilstillbehör såsom laddstationer…

Christian Pfäffli – Svenska Charge Amps expanderar i Tyskland med ny rekrytering

Det svenska greentech-bolaget Charge Amps har nyligen rekryterat Christian Pfäffli som ny säljrådgivare med målet att växa på den viktiga EV-marknaden Tyskland. Christian har bland annat ansvarat för flera expansioner i Tyskland, och kommer använda en liknande strategi även för Charge Amps. Framgångsreceptet bygger på unika produkter, ett starkt distributionsled och återförsäljare. Tyskland är, som…