Detta är en utbildning vi erbjuder alla återförsäljare som är med i vårt partner program. Ifall du är intresserad av att kunna erbjuda dina kunder ett mervärde i hur de kan ta betalt när man laddar bilar i kombination med parkering, skall du absolut vara med på denna distansutbildning.

 

Denna utbildning har för avsikt att lära dig förstå konceptet, det tekniska och det praktiska. För att du skall kunna erbjuda denna lösning måste du ha genomgått denna utbildning. Som bevis kommer du att erhålla ett certifikat som ger dig rätten att erbjuda lösningen åt dina kunder.

Utbildare är Robert Petersen frå Easypark.

Registrera dig för utbildningen