Är vi redo för en elbilsflotta?

Det har pratats mycket om explosionen av elbilar i Sverige, hur elbilsmarknaden även förväntas ta ytterligare fart de närmsta åren och vad detta innebär för vårt elnät. Många diskussioner kretsar kring de nuvarande elnätets kapacitet, huruvida det är kapabelt att möta upp det framtida behovet och om en övergång till elfordon verkligen är rimlig.

Detta kan tyckas vara en konstig vinkel att närma sig problembilden ifrån. När vi har så stora problem med utsläpp, ett ständigt ökande bensinpris och konstant minskande oljereserver. Så bör man snarare ställa frågan är det verkligen rimligt att inte genomföra övergången till elbil!

 

Så vad är det konkreta problemet?

Dessa diskussioner om elnätet och elbilsladdning tar ofta en väldigt teknisk och akademisk form med invecklad terminologi och kan därför vara svåra att sätta sig in i för en blivande elbilsköpare som bara vill göra lite efterforskning om framtidsutsikterna.

Så vad är egentligen problemet många förutser när det kommer till framtiden för elbilsladdning. Problemet är egentligen bara ett potentiellt problem som består i att fem miljoner elbilar som laddas med 2kWh skulle förbruka en tredjedel av elnätets kapacitet. Men som med så många andra av de tekniska problemen som mänskligheten och teknologin har funnit lösningar till. Så har likaså detta problem sin lösning.

 

SMART Laddning med lastbalansering är lösningen

En viktig del av lösningen kommer vara de smarta laddboxar som de flesta Svenska elbilsägare bör införskaffa till sitt hushåll och som även kommer finnas i någon form vid publika laddningsstationer. Dessa kommer i slutändan använda sina smarta funktioner och mjukvara för att kommunicera med elnätet och utföra lastbalansering.

Med en smart central styrning så kan elnätet och dess kraftstationer göra bedömningar och överväganden för en smart eldistribution och lastbalansering så att nätets kapacitet inte överskrids.

En annan viktig detalj att nämna är att förhöjda krav på elnätet knappast är ett nytt och unikt problem som kommit med elbilen. Om man ser till den totala explosionen när det kommer till mängden elektronik i Svenska hushåll så är elbilen bara det senaste tillskottet i en stor familj och med de satsningar i infrastruktur och de nya jobb som en expansion av elnätet innebär så är det för de flesta ett mycket välkommet tillskott.