Hur laddar du din elbil på ett säkert sätt?

De viktigaste frågorna som potentiella elbilsägare har när det kommer till elbilar handlar alltid om säkerhet. Säkerhet har därför blivit ett omfattande ämne som elbilstillverkare måste ta på stort allvar när de utformar allt från mjukvara till laddningsstationer. I det här inlägget kommer vi att fokusera på det sistnämnda, hur du ser till så att du laddar din elbil på ett säkert sätt.

För att kunna prata om hur du laddar din elbil på ett säkert sätt måste vi först vara medvetna om de risker som eventuellt kan finnas när en elbil ska laddas. Den brittiska organisationen Electrical Safety First genomförde en oberoende undersökning med 1 500 elbilsägare och via den enkät som användes uppstod det ett tydligt mönster som visade att riskerna som förknippas med laddning av elbilar har att göra med att det finns otillräckliga mängder laddningsstationer. En problematik som i sin tur leder till att ägarna laddar sina elbilar på egen hand, ofta på mindre säkert sätt.

 

  • Cirka 75% av de tillfrågade ansåg att de på grund av bristande tillgänglighet till offentliga laddningsstationer istället laddade bilen med hjälp av grenuttag i hemmet, elkablar och kontakter som inte är anpassade utomhusanvändning. Hela 90 % av de tillfrågade gjorde det trots att de är medvetna om att det inte är säkert.
  • Över hälften av de som använde grenuttag för att ladda sina elbilar drog kablar till sina bilar utomhus och lät dem ligga, trots att det regnade ute.
  • Cirka en tredjedel av alla tillfrågade elbilsägare ansåg att antalet laddningslösningar i deras närområde inte var tillräckligt.

 

4 problem med elbilsladdning

1. Bristande kunskap

Att öppna upp en lucka och pumpa in bensin i en bil är inte komplicerat men det ligger även någonting i att vi tar för givet att allt på en vanlig bensinstation fungerar som det gör. Någon gång var du tvungen att lära dig processen, ofta i ung ålder tillsammans med en förälder eller ett syskon. Elbilar fungerar givetvis inte som bensindrivna bilar varför det finns mycket som du måste lära dig på nytt. Att lära dig om alla uttag, batterioptimering och laddningsstationer är inte raketforskning men det är ändå något som du måste acceptera att det tar lite tid att lära sig. Om du inte tar dig tiden att lära kan det leda till onödiga risker i laddningsmomentet.

 

2. Långsamma laddare

Allt fler laddningsstationer byggs runt om i landet men det kan hända att de laddningslösningar som du har tillgång till i ditt närområde inte är de snabbaste. Det kan innebära att du inte har tid att ladda bilen så mycket som du vill och under resor kan det ibland leda till onödiga risktaganden när du måste bedöma hur långt du kan ta dig på 30 eller 20 % batteritid. Det är i sig en riskabel aktivitet, vilket bara blir värre om du även har i åtanke att ökad stress för föraren implicit leder till en större risk på vägarna.

 

3. Alla dessa appar

Alla eftersträvar att ladda så smart som möjligt. Via diverse appar och kartor får du tillgång till information om laddningsstationer, men det är inte alltid som alla appar får med nya laddningsstationer på en gång och vissa appar har som incitament att premiera vissa stationer, vilket ibland innebär att det blir ett hiskeligt fram-och-tillbaka-klickande i telefonen, eller i bilen, för att hitta en passande laddningsstation.

 

4. Bristande platser på populära stationer

Efterfrågan på elbilar har ökat stadigt de senaste åren och i vissa områden hänger laddningsstationerna inte med i utvecklingen av elbilar och hur många det i dagsläget faktiskt är som behöver ladda sina elbilar. Dessutom är det inte ovanligt att folk med helt vanliga bensindrivna bilar tar upp elbilsplatser, ibland av misstag och ibland av mer cyniska anledningar.

Som du märker när du läser det här handlar riskerna framförallt om inkorrekt och riskabel laddning av elbilen och inte så mycket om laddning via laddningsstationer eller via en korrekt hemmaladdning. Det finns dock en del annat som du också bör ha i åtanke när du ska ladda din elbil. Vi har därför samlat fem tips här. Om du följer dessa tips vet du att du i 99 % av fallen laddar din elbil på ett säkert sätt.

 

4 tips för hur du laddar din elbil säkert

1. Kontrollera din utrustning

Se till att du kontinuerligt går igenom dina sladdar och uttag för att kontrollera att de inte har några skador. Kablar som inte fungerar som de ska leder till osäker laddning.

 

2. Installera en laddbox hemma

Genom att anlita en auktoriserad elektriker kan du installera en laddningspunkt hemma. På så sätt reducerar du risken för osäker hemmaladdning och kan alltid ha ett batteri som är fulladdat när du åker hemifrån.

 

3. Ladda så ofta och så mycket som möjligt

Att köra runt med ett batteri som har en laddning på 20 – 30 % är inte bara irriterande, det är även osäkert, framförallt under längre körturer och resor. Se till att du laddar bilen när du har möjlighet.

 

4. Ladda endast under bra förhållanden

Se till att det utrymme där du laddar din elbil är väl ventilerat då laddningsprocessen leder till att batteriet värms upp. Ladda helst inte under extrema temperaturer, som mitt på dagen en varm julidag.

 

Mot en säkrare laddning av elbilen

Vi har i det här inlägget pratat om de vanligaste problemen och riskerna med elbilsladdning och hur du kan ladda din elbil på ett säkert sätt. När det kommer till problemen och riskerna är det ofta frågor som har att göra med långsam utbyggnad av laddningsstationer eller felaktig laddning. Förhoppningsvis, och troligtvis, kommer vi att se fler laddningslösningar ute i landet, vilket leder till att fler elbilar rör sig på vägarna och i förlängningen bidrar till att priserna sjunker och tillgängligheten till såväl bilar som laddningsstationer blir större.

Om du använder rätt utrustning och använder ditt sunda förnuft är det helt säkert att ladda din elbil.