Jordfelsbrytare inom elbilsladdning

En jordfelsbrytare (JFB) är en apparat avsedd att detektera avvikande restströmmar och därigenom minska risken för elektrisk stöt eller brand. Huvuduppgiften med en jordfelsbrytare är att mäta hur mycket ström som kommer tillbaka. Det ska alltid vara lika mycket, annars försvinner eller tillkommer det ström från någon annanstans, till exempel en person som kommit åt en strömförande del eller att likström från bilen kommer in i elsystemet. Detta kan förstöra annan elektronik i hemmet. Om jordfelsbrytaren spårar restströmmar kommer den bryta strömmen snabbt för att undvika skador.

Risk för växel- och likrestströmmar finns inom elbilsalddning. Det är oerhört viktigt att den installerade jordfelsbrytaren fungerar och kan detektera restströmmar. En jordfelsbrytare typ A kan bara detektera växelström medan en jordfelsbrytare typ B kan läsa av både växelström och likström men kostar betydligt mer.

Vår HALO Wallbox har en inbyggd DC-överbevakning och behöver bara kompletteras med en jordfelsbrytare typ A vid installation. Vår AURA laddstation har både en jordfelsbrytare typ A och DC-överbevakning inbyggd i sig.