Solpaneler – optimalt alternativ för miljövänlig el

I ett samhälle och en infrastruktur vars drift blir alltmer elbaserad blir el en värdefull resurs och med ett samtidigt behov av miljövänliga och gröna alternativ så är solpaneler ett optimalt alternativ.

 

Fördelar med solpaneler:

Hus och bostadsägare sneglar redan på en egen miljövänlig lösning för sin elförbrukning. Egengenererad el och solgenererad el från ett bolag är eftersökta alternativ för bostadsägaren, men då det kan vara kostsamt för privatpersoner att införskaffa egna paneler så är alternativ från ett elbolag optimalt i de flesta situationer.

 

Klimatsmart alternativ miljöpåverkan

Jämfört med alternativen så är solenergins åverkan på miljön minimal. Utan utsläpp och med en minimal vattenförbrukning. Kärnkraftverk t ex använder 20 gånger så mycket vatten till sin kylningsprocess.

 

Bra investering

Solpaneler innebär en stor initial investering som sedan betalar tillbaka genom att generera el över tid. I dagens samhälle som blir allt mer energikrävande så är el nästan jämförbart med en valuta i uppsving.

 

Alstrar energi från soliga platser.

Solpaneler klarar av att alstra energi så länge det finns solljus. Det gör dem till det optimala alternativet eftersom det är dynamiskt när det kommer till placering. Fält, hus & byggnads tak, takåsar & sluttningar samt skärgårdsöar är alla lämpliga platser för solpaneler.

 

Energieffektivt & mindre transportförlust

På grund av att solpaneler är så dynamiska när det gäller deras placering kan de spridas ut mycket mer än nuvarande energialternativ. Detta innebär en mindre transportförlust mellan källa, elbolag och slutanvändare. En annat resultat av detta är en avsevärd minskning i mängden högspänningsledningar som behöver gå mellan samhällena.

 

Framtidsfokuserad elektrisitet.

Det är viktigt för politiker, elbolag och användare i allmänhet att söka sig till den mest effektiva och rena metoden för att generera den el som så mycket av vårt samhälle är beroende utav. Solpaneler och solenergi ligger i förfronten av den teknologiska utvecklingen och innovationen så det är därför också ett klokt val att börja applicera mer i Sverige.

 

Tyskland är ett skinande exempel

Ett land som har väldigt jämbördiga geografiska och liknande väderförutsättningar när man jämför med Sverige ligger i fronten av solenergi användandet och detta landet är Tyskland. Tyskland har under de senaste decennierna haft en våg där solenergi tagit över en stor del av marknadsandelen i energisektorn. Denna vågen håller numera på att sprida sig till resten av EU och är något som både användare och industrin bör ta efter med entusiasm.