Charge Amps ledning

Chief Executive Officer CEO

CTO Chief Technical Officer

Chief Commercial Officer CCO

Chief Operational Officer COO

Chief Financial Officer CFO

Styrelse

Jonas Andersson

Styrelsemedlem, Navare Invest

Patrik Grantås

Styrelsemedlem, SkelleteåKraft

Fredrik Jonsson

Grundare och styrelsemedlem

Boel Rydenå-Swartling

Styrelseordförande och medgrundare