Charge Amps ledning

Chief Executive Officer CEO

Chief Technical Officer, CTO

Chief Commercial Officer CCO

Chief Operational Officer COO

Chief Financial Officer CFO

Styrelse

Styrelseordförande

Styrelsemedlem, OK ekonomisk förening

Chief Technical Officer, CTO

Styrelsemedlem, Navare Invest

Styrelsemedlem, SkelleteåKraft

Styrelsemedlem och medgrundare