Det är inte helt lätt att ladda bilen på rätt sätt på egen hand. Om exempelvis familjen har mer än en elbil kan det hända att laddningen inte sprids på ett optimalt sätt. Då kan elkonsumtionen snabbt skena iväg ifall du inte har den kunskap som krävs för att veta hur bilen laddas. Som tur är finns det en lösning på problemet, vilket både kan spara tid och ansträngning, och den lösningen stavas mjukvara.

 

Lastbalansering – vad är det och hur uppnås det?

Lastbalansering handlar i korta ordalag om att flera elbilar ska kunna dela på strömmen och då sprida den jämnt mellan de fordon som är inkopplade.

Det finns tre grundläggande fördelar med lastbalansering:

 1. Samtliga inkopplade bilar kan laddas samtidigt
 2. Bilarna laddas fullt när det finns tillräckligt med kapacitet
 3. Kapaciteten kan schemaläggas

 

Om hushållet har mer än en elbil är det med andra ord en bra uppgradering både sett ur ett bekvämlighets- och optimeringsperspektiv att använda lastbalansering för att ladda bilarna.

 

Olika typer av lastbalansering

De olika typerna av lastbalansering kan delas in i tre kategorier: statisk lastbalansering, dynamisk lastbalansering och schemalagd lastbalansering.

 

Statisk lastbalansering

Statisk lastbalansering fördelar strömmen jämnt mellan ett par förbestämda fordon, oavsett hur mycket bilarna faktiskt laddar. Med andra ord spelar det ingen roll ifall den ena bilen ligger på 0 % och den andra ligger på 100 %, de får ändå samma mängd elektricitet. Det kan jämföras med hur användare kan dela på en datapool i delade mobilabonnemang. En statisk lastbalansering passar i regel bäst när användarna inte känner varandra, till exempel vid publika ladd-stationer eller om du vill kunna vara säker på att ha tillgång till kapaciteten när den behövs.

 

Dynamisk lastbalansering

Dynamisk lastbalansering fördelar istället ström beroende på hur mycket kapacitet som faktiskt används. Används det mycket elektronik i hemmet blir det mindre över till laddning men de perioder då det inte används elektronik kan all ström skickas till bilarna. Den här formen av lastbalansering används för att optimera laddning nattetid när alla sover eller dagtid när ingen är hemma.

 

Schemalagd lastbalansering

Med hjälp av schemalagd lastbalansering kan du själv styra hur hög kapacitet som ska skickas och när den ska skickas. Om en elbil ska vara färdigladdad tidigt på morgonen medan den andra först behöver användas runt lunchtid går det att ställa in för att bilarna ska få så mycket ström som de behöver, när de behöver den.

 

Vad behövs för att kunna använda lastbalansering?

För att kunna använda lastbalansering, och för att få tillgång till ett antal andra funktioner som har med laddningen av din elbil att göra, kan du använda specifikt utvecklad mjukvara. Via Charge Amps laddboxar (Halo och Aura) får du även tillgång till vår molnbaserade mjukvara, my.charge.space, vilket innebär att du blir uppkopplad till en hel värld av möjligheter för en optimerad laddning.

 

 • Ta kontroll över din laddning
  Istället för att låta det vara slumpartat vilken bil som ska vara fulladdad på morgonen kan du med hjälp av vår mjukvara alltid vara säker på att bilarna får den energi som de behöver.
 • Övervaka din elkonsumtion
  Om du känner att elkostnaderna har skenat iväg efter att du har köpt elbil kan det vara en av de främsta anledningarna att använda smart mjukvara för laddning av elbilen.
 • Optimera dina ladd-tillfällen
  Ibland har vi bara en timme på oss att ladda bilen mellan jobbet och kvällens aktiviteter. Se till att bilen får så mycket kraft den kan genom att schemalägga elförbrukningen så att den passar dina ladd-mönster.

 

Hur mycket kostar det att installera en laddstation/laddbox?

För att kunna ladda bilen hemma måste du installera en personlig laddstation, eller en laddbox som det ofta kallas. Många ryggar tillbaka av tanken att behöva installera en ny elektrisk infrastruktur i hemmet av den enkla anledningen att det helt enkelt låter som en dyr investering. Som tur är behöver det inte vara det.

Tack vare investeringsstödet Ladda bilen, vilket är en miljösatsning som har riksdagen beslutat om, kan privatpersoner ansöka om bidrag för att installera laddboxar i hemmet. Det innebär att det inte behöver kosta särskilt mycket att installera en laddbox.

 

Är det bara villaägare som kan dra nytta av bidraget?

Ett vanligt missförstånd är att det bara är villaägare som kan ansöka om installationsstödet men så är inte fallet. Både villaägare och boende i bostadsrättsföreningar är berättigade till bidraget. För boende i flerbostadshus är det föreningen som ansöker om bidraget, något som kan kräva att du involverar dig lite i föreningsstämmorna, men det är en tidsinvestering som kan betala tillbaka sig.

Även företag kan använda installationsstödet för att installera laddboxar som deras anställda sedan kan använda. Om du pratar med andra elbilsägare kan ni gå ihop och få företagsledningen att överväga det. Att ladda på arbetstid är inte bara smidigt, det är även ekonomiskt!

 

Mot en smartare och fulladdad vardag

Att ladda elbilen behöver inte innebära huvudbry. Istället för att oroa dig att bilen ska vara fulladdad kan du låta vår smarta mjukvara göra det åt dig. Om du ännu inte har installerat en laddbox är det antagligen dags att göra det. Gå in på Naturvårdsverkets hemsida och ansök om bidrag där. Hör gärna av dig till oss så pratar vi mer om hur du på bästa sätt ser till att din elbil är fulladdad när du behöver använda den.