Charge Amps VD Pontus Frohde summerar 2018 med höga förväntningar på framtiden

2018 har varit ett mycket händelserikt år i en bransch som fortsätter växa kraftigt och med en prognos som visar på kraftfull tillväxt under de kommande 15-20 åren. Elektrifieringen av fordonsflottan är i sin linda och behovet av smarta lösningar för att ladda sin bil blir något som berör hela transportsektorn.

Charge Amps försäljningsutveckling har varit positiv med en omsättning som vuxit snabbare än marknaden och en bruttomarginal som förbättrats avsevärt. Vi har också utökat vår erbjudande med den nya produkten ”AURA Charging Station” en helt ny laddbox för publik miljö som lanserades i slutet av 2018. Därtill har vi vidareutvecklat funktionerna i vår mjukvara och molntjänst som blir en allt viktigare komponent i kompletta lösningar för laddning.

De stora satsningarna inom främst utveckling men även inom sälj och marknad har lett till ökade kostnader dock helt enligt plan.

För att klara av den fortsatta tillväxten har bolaget under året haft stort fokus på framtidssäkring, framför allt inom tillverkning och distribution. För att kunna garantera skalbarhet i produktion och kvalité har ett nytt avtal ingåtts med Note AB som är en etablerad kontraktstillverkare med hög kapacitet och som matchar våra framtida ambitioner. Detsamma gäller distributionen där vi säkrat leverans till återförsäljarledet inom 27 länder i Europa vilket också är ett led i att förbereda bolaget för internationell expansion.

Som tillverkande bolag i en tillväxtbransch blir starka och strategiska ägare oerhört viktigt och under första kvartalet genomfördes en nyemission där ägargruppen utökades med Skellefteå Kraft som tillför kompetens och erfarenhet från kraftindustrin något vi tror kommer att vara avgörande för att utveckla rätt erbjudande och lösningar för morgondagens kunder.

Det är med stor tillförsikt och höga förväntningar som vi nu tar nästa steg i att utveckla ledande och innovativa lösningar för elbilsladdning med användarupplevelsen i fokus. 2019 har inletts över förväntan på alla plan och vi ser mycket ljust på de kommande åren.

Pontus Frohde
VD
Charge Amps