Jonas Andersson

Styrelsemedlem, Navare Invest

Mångårig erfarenhet inom Corporate- och Investment Banking/Wealth Management inom Handelsbanken och SEB, i bl.a. olika chefspositioner. Djup erfarenhet av både finansiering och investeringar inom tillväxtföretag och fastigheter.

I sin nuvarande position är Jonas VD och CIO för Navare Invest AB – ett familjeägt investmentbolag.

Jonas har studerat på Civilekonomlinjen vid Uppsala Universitet

Fler i styrelsen

Styrelseordförande

Styrelsemedlem, OK ekonomisk förening

Chief Technical Officer, CTO

Styrelsemedlem, Navare Invest

Styrelsemedlem, SkelleteåKraft

Styrelsemedlem och medgrundare