Skillnaden mellan AC och DC laddning

För många elbilsägare räcker det med att veta att DC laddning är snabbare. Men anledningen till varför det finns två olika sätt att ladda, är för att det finns två olika typer av ström. Förkortningen DC kommer från engelskan; direct current som översätts till likström på svenska. Fördelen med likström är att den är enklare att lagra i batterier. Det är därför portabel elektronik som mobiltelefoner, laptops etc. använder likström; de måste lagra ström i batterierna för att fungera. El- och plug-in hybridbilar är också portabla, och måste lagra ström i deras batterier för att kunna köras.

 

Växelström (AC)

Växelström (AC) är lite mer komplicerad och har en rytm som växlar fram och tillbaka. Men fördelen är att den är mer tillförlitlig jämfört med likström, och billigare att sända vid långa avstånd. Därför överförs växelström genom kraftledningar, in till ditt hus, och används i vägguttagen. Stationär elektronik som drar ström direkt från vägguttaget, som till exempel, lampor, kylskåpet, tvättmaskin etc. – använder växelström.

Elnätet tillför växelström (AC), och den strömmen måste konverteras till likström (DC) om vi vill ladda och använda våra elbilar. Denna konvertering görs genom en likriktare och kan identifieras som en box. Desto mer ladd ström något behöver, desto större är boxarna. För att förstå AC och DC laddning måste man veta vart boxen sitter och varför.

 

 

Röd: Växelström (AC)
Blå: Likström (DC)

Ovan ser ni ett flödesschema på när växelström omvandlas till likström för att kunna ladda elbilens batteri. Växelström från elnätet överförs till RAY, HALO Wallbox och AURA. Sedan omvandlas växelström till likström genom elbilens egna likriktare, även kallad on-board charger (förkortat OBC). OBC:n konverterar växelströmmen till likström för att kunna ladda batteriet. Detta kallar vi för AC laddning. On-board chargers har en egen maximalgräns för mängden laddstyrka de kan ta emot, detta varierar beroende på bilmodell.

DC laddare

DC laddare (även kallad snabbladdare) har en kraftfull inbyggd likriktare som omvandlar växelströmmen innan och som i sin tur kan ladda elbilens batteri direkt. Resultatet blir att elbilens batteri laddas snabbare eftersom DC laddning har en betydligt högre laddstyrka, men också för att batteriet får ström direkt.